Näytteilleasettajat

NÄYTTEILLEASETTAJAT
Avomielin
Avomielin yhteistyö, pääkaupunkiseutu, avomielin@emy.fi
Avomielin on pääkaupunkiseudulla toimivien mielenterveysyhdistysten yhteistyötä. Jokaisella yhdistyksellä on yksi tai useampi matalan kynnyksen kohtaamispaikka sekä monenlaista kaikille avointa mielenterveyttä tukevaa toimintaa.
Esperi Care Oy
Tarjoamme mielenterveys- ja päihdekuntoutujille asumispalveluja ja monipuolista kuntoutusta ympäri Suomen. Palvelutarjontamme luo joustavan ja tavoitteellisen kuntoutumisen polun – on asiakkaalla sitten tarve ympärivuorokautiselle tuelle tai itsenäisen asumisen valmennukselle
Etelän-SYLI ry
Etelän-SYLI on Syömishäiriöliiton alueyhdistys, joka toimii Helsingin ja Uudenmaan alueella. Tarjoamme tietoa ja tukea syömisen kautta oireileville, syömishäiriötä sairastaville, siitä toipuville sekä rinnalla kulkeville läheisille. Syömishäiriöstä on mahdollista toipua. Sinun ei tarvitse jää yksin.
Harvinaiset-verkosto
Harvinaiset-verkosto on valtakunnallinen harvinaisryhmiä edustavien ja harvinaistyötä tekevien sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöverkosto. Verkoston tavoitteena on parantaa harvinaisiin sairaus- ja vammaryhmiin kuuluvien ja heidän läheistensä asemaa Suomessa.
KELA
Tarvitsetko tukea opintoihin, työelämään tai arjesta selviämiseen? Järjestämme useita mielenterveys- ja ammatillisia kursseja sekä yksilökuntoutusta eri ikäisille. Jos voimasi ovat vähissä, hae apua Kelasta. Kuntoutus auttaa elämässä eteenpäin!
Kokemuksia työelämään paluusta -kysely
Tarinoita työhön paluusta?

Oletko kokenut työelämästä poisjäämisen mielenterveyden ongelmien vuoksi? Entäs onnistuitko palaamaan työelämään? Kerro meille oma tarinasi ja anna tarinasi auttaa muita. Oman tarinasi voit jättää kyselylinkin kautta: https://link.webropolsurveys.com/S/F4C46104A8F6CEB9

Yhteystiedot:

Paula Paloheimo
paula.paloheimo@mtkl.fi
Mielenterveyden keskusliitto ry
Lilinkotisäätiö
The World of Recovery –toipumispeli
Toipumispeli tukee pelaajien voimaantumista, arjen taitojen hallitsemista ja itsenäistymistä. Pelin
kautta on mahdollista saada uusia ystäviä, löytää kiinnostuksen kohteita ja toteuttaa omia unelmiaan.
ILMOITTAUDU PELAAJAKSI:
https://www.theworldofrecovery.fi/pelaajaksi/
Mielenterveyden keskusliitto
Mielenterveyden keskusliitto on kaikkien mielenterveysongelmia kokeneiden ihmisten järjestö. Tarjoamme tietoa, apua, toimintaa ja tukea. Meillä on 150 jäsenyhdistystä ja 15 000 henkilöjäsentä. Mielenterveysongelmat voivat koskettaa jokaista meistä, kukaan ei ole yksin. Tule mukaan toimintaamme!
Mielenterveysomaiset Pirkanmaa FinFami ry
Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami ja Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry tarjoavat tietoa ja tukea omaisille, jotka ovat huolissaan läheisen mielenterveydestä tai päihteidenkäytöstä. Teemme työtä mielenterveysomaisten hyvinvoinnin edistämiseksi.
Mielenterveysyhdistys Helmi ry
HELMI on mielenterveyskuntoutujien toimintayhteisö, jonka voimana ovat osallisuus ja vertaisuus. Matalan kynnyksen kohtaamispaikkamme Helsingissä on avoin kaikille. Tarjoamme ryhmätoimintaa ja retkiä, keittiötoimintaa, tapahtumia, vapaaehtois- ja tukihenkilötoimintaa sekä palveluohjausta.
Mieli Maasta ry
Mieli Maasta ry (puh. 050-441 2112, http://www.mielimaasta.fi) on valtakunnallinen vertaistukiryhmätoimintaa harjoittava yhdistys, jonka tarkoituksena on tukea masennusoireista kärsiviä, masennukseen sairastuneita ja heidän läheisiään sekä vaikuttaa yhteiskunnassa masennusta ehkäisevästi.
MIELI Suomen Mielenterveys ry
MIELI ry:n SOS kriisikeskus Helsingissä antaa keskusteluapua kriisissä ja vaikeassa elämäntilanteessa kasvokkain ja etäyhteyksin maksutta ja ilman lähetettä. Vertaistukiryhmissä osallistujat saavat toisiltaan tukea ammattilaisten ohjaamissa keskusteluissa
Narsismin uhrien tuki ry
Narsismin uhrien tuki ry on valtakunnallinen kansalais- ja vapaaehtoisjärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on tukea narsistisen henkilön vaikutuspiirissä olevia lähisuhdeväkivaltaa kokeneita ihmisiä.
Yhdistys tarjoaa erityisesti vertaistukea ja tietoa haitallisen narsismin vaikutuksista läheisiin.
Tavoitteisiin kuuluu myös tehdä narsismia ja sen vaikutuksia tunnetummiksi yhteiskunnassa.
Narsismin uhrien tuki ry on perustettu vuonna 2004 ja yhdistyksen tarkoituksena on täydentää jo olemassa olevia palveluverkostoja sekä lisätä muiden auttavien tahojen tietämystä narsistisesta häiriöstä ja sen vaikutuksista perheissä ja yhteiskunnassa.
Yhdistys on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton yhdistys. Yhdistys on Suomen sosiaali ja terveys ry:n jäsenjärjestö ja tekee yhteistyötä myös muiden yhdistysten ja toimijoiden kanssa.
Psykologipalvelu Poiju
Psykologipalvelu Poiju tarjoaa laadukkaita psykologipalveluita kunnille, sairaanhoitopiireille ja yksityisille palveluntuottajille kaikkialle Suomeen. Poiju on laillistettujen psykologien ammatinharjoittajaverkosto, joka mahdollistaa psykologeille helpon tavan toimia ammatinharjoittajana.
Psykosociala föreningen Sympati rf
På Sympati rf får du kamratstöd på svenska. Du behöver ingen remiss eller diagnos. Våra grupper är små och det finns något för alla, t.ex. Öppet Hus, Läs och lyssna, Ångestgruppen, Poesi för psyke, motion i form av utevistelse, bowling och simning... Vi ordnar också virtuella träffar på plattformen Zoom så du kan delta hemifrån för att få stöd och sällskap.
Puhutaan rahapelaamisesta -verkosto
Rahapelaamisesta aiheutuvien haittojen parissa työskentelevät tahot viestivät yhdessä Puhutaan rahapelaamisesta –verkostossa, johon kuuluvat A-klinikkasäätiö, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Peliklinikka, Pelituki, Peluuri, Sininauhaliitto, Sosped-säätiö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Tiltti.
Revanssi-lehti
Revanssi on Mielenterveyden keskusliiton jäsenlehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Se kertoo ajankohtaisista mielenterveyteen liittyvistä aiheista, ihmisistä ja liiton toiminnasta. Lehti jaetaan printtinä Mielenterveyden keskusliiton jokaiselle henkilöjäsenelle ja se on luettavissa myös verkossa.
Tervetuloa jäseneksi!
Hienoa, jos haluat liittyä jäseniksi mielenterveysyhdistykseen. Kun liityt yhdistykseen, saat jäsenetuna myös Revanssi-lehden ja voit halutessasi osallistua mielenterveysyhdistyksen toimintaan.
Ensimmäinen askel on ottaa yhteyttä sinua lähimpään yhdistykseen. Yhdistyksen löydät alla olevan linkin kautta. Täytä hakusanaksi paikkakunta. Yhdistyksen löydät verkosta: http://www.mtkl.fi/mielenterveysyhdistykset
Hae ja tutustu yhdistyksiin >
Salvia-hanke, Tampereen NNKY (YWCA)
Tampereen NNKY:n valtakunnallinen STEA-rahoitteinen (2019-2021) Salvia-hanke tukee seksi-ja pornoriippuvuudesta kärsivien henkilöiden läheisiä suomen ja englannin kielellä. Palvelut sisältävät yksilötukea, ohjausta ja vertaisryhmätukea sekä koulutusta teemasta kiinnostuneille ammattilaisille.
Suomen ev.lut. kirkko
Auttamistyömme nousee kristillisestä lähimmäisenrakkaudesta. Tavoitteenamme on ihmisten kohtaaminen, auttaminen ja kutsu osallisuuteen. Kehitämme ja rakennamme toimintaamme yhdessä seurakuntalaisten, seurakuntien ja hiippakuntien kanssa. Viestimme ja vuorovaikutamme muuttuvassa yhteiskunnassa.
Suomen Klubitalot ry
Yhteisöllisestä osallisuudesta yksilöllisiin siirtymiin OSSI -yhteistutkimus (Veikkaus 2020-2022)
vahvistaa tutkimuksen avulla kuntoutujien osallisuutta Klubitaloissa sekä tukee siirtymistä myös talon ulkopuolelle.
Projektipäällikön https://www.youtube.com/watch?v=WpDE6x4Byzo ja kanssatutkijan https://www.youtube.com/watch?v=nHWx51-LDZw ajatuksia hankkeen alkuvaiheessa
Suomen Migreeniyhdistys ry
Suomen Migreeniyhdistys on valtakunnallinen potilas- ja edunvalvontajärjestö, joka toimii migreeniä ja vaikeita pääsärkysairauksia sairastavien parhaaksi, valvoo heidän etujaan sekä tarjoaa tietoa ja tukea sairauden kanssa elämiseen.
Suomen Moniääniset ry
Moniääniset järjestää vertaistukitoimintaa ääniä kuuleville: fyysisesti kokoontuvat ryhmät, chat-ryhmät, videovälitteinen ryhmä, vertaistukipuhelin ja tukihenkilötapaamiset. Lisäksi mm. julkaisemme Moniääninen-lehteä ja järjestämme infotilaisuuksia. Kysy, niin kerromme mielellämme lisää!
Suomen Paralympiakomitea
Hyvät muuvit -hankkeessa tuodaan lisää aktiivisuutta ja liikuntaa asumispalveluiden ja tukitoiminnan piirissä olevien mielenterveyskuntoutujien ja vaikeavammaisten aikuisten arkeen heidän omien toiveidensa pohjalta. Hankkeessa tuetaan myös heidän kanssaan työskenteleviä henkilöitä.
Tervassalon Päihdeklinikka
Tervassalon Päihdeklinikka tarjoaa monipäihdevieroitusta sekä kuntoutusta monidiagnoosi- ja neuropsykiatrisille asiakkaille. Päihdekuntoutukseen voi tulla korvaushoitoasiakkaat ja pariskunnat. Kuntoutus on ryhmä- ja yksilökuntoutusta. Hyödynnämme yhteisöllisyystä ja vertaistukea kuntoutuksessa.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Paloma-osaamiskeskus
PALOMA-osaamiskeskus tarjoaa tietoa ja tukea pakolaistaustaisten asiakkaiden ja potilaiden mielenterveyden parissa työskenteleville ammattilaisille ja toimijoille. Osaamiskeskus rakentuu THLn, yliopistosairaaloiden sekä MIELI ryn yhteistyössä. Lue tarkemmin oman alueesi palveluista PALOMA2n hankesivuilta!
Tunne & Mieli -lehti
Tunne & Mieli on lehti sinulle, joka kaipaat luotettavaa tietoa mielen hyvinvoinnista. Lehti kertoo monipuolisesti mielenterveydestä, kehon ja mielen hyvinvoinnista, ihmissuhteista ja paremmasta arjesta. Lehden kumppanina toimii Mielenterveyden keskusliitto. Tunne & Mieli tekee hyvää mielelle!
Tunnetaitoja kaikille ry
Tunnetaidot kuuluvat kaikille! Tunnetaitoja kaikille ry kokoaa yhteen tunnetaidoista kiinnostuneita, levittää tietoisuutta sekä järjestää yhteisöllisiä tapahtumia, kursseja, luentoja ja koulutuksia. Haluamme kannustaa kaikenikäisiä ihmisiä vahvistamaan itsetuntemustaan ja pysähtymään tunteidensa äärelle: Miltä minusta tuntuu, miten voin ja mitä tarvitsen juuri nyt? Mitä koen kehossani, millaisia ajatuksia huomaan?
Uskontojen uhrien tuki UUT ry
UUT tarjoaa vertaistukea uskonnollisissa yhteisöissä vaikeuksiin joutuneille ja tietoa hengelliseen väkivaltaan liittyvistä kysymyksistä.
Valoa-chat
Valoa-chat on Mielenterveyden keskusliiton chat-palvelu, joka on luottamuksellinen keskustelupaikka kaikkiin mielen asioihin. Chatissa kanssasi keskustelee arkisin kello 12–15 mielenterveysalan ammattilaiset, jonka jälkeen vertaiset ovat kuuntelemassa ja jakamassa kokemuksiaan arkisin kello 15–18.

Valoa-chat palvelee messupäivinä:

Tiistaina 17.11. klo 9-18 sekä
Edunvalvonta – milloin ja miten?-chat klo 13-15, vastaamassa lakimies Oskari Korhonen

Keskiviikkona 18.11. klo 9-18 sekä
Kysy sosiaaliturvasta-chat klo 13-15, vastaamassa sosiaalityön asiantuntija Riikka Mettälä

Valoa-chat verkossa: https://www.mtkl.fi/
Verve
Verve on Suomen suurin kuntoutuksen palveluntuottaja, joka ammatillisen ja lääkinnällisen kuntoutuksen keinoin auttaa suomalaisia pääsemään ja palaamaan työelämään sekä jaksamaan työssään ja arjessaan paremmin.